8.3.. Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva do 5 .

Opis rješenja:

Opis programa: Izračunavanje kvadrata je u naredbi ispisa.

Listing programa:

//08311022//
#include <iostream>
#include <cmathm>
# include <math.h>
using namespace std;
main()

{
   int i;
   cout<<"Ispis kvadrata prvih 5 brojeva"<<endl;
   i=1;
   do
   {
       cout<<"i= "<<i<<" "<<"Kvadrat je= "<<i*i<<endl;
       i=i+1; 
   } while (i <= 5);
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
} 

Ispis na ekranu:

Index