8.3.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5.

Listing programa:

//p08311042//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;
	
	i=1;
	do
	{
	   if (i%2!=0)
	     cout<<i<<endl;
	   i++;  
	} while (i<=5);
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index