8.3.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti do while petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s (0). Vrijednosti varijable i se mijenja od k do n. Formiranje sume se izvodi unutardo while petlje. Izraz s+=1.

Listing programa:

//suma prirodnih brojeva od k do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int k,n,suma=0;
	cout<<"Od broja: ";
	cin>>k;
	cout<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	
	do
	{
		suma+=k;
		++k;
	} while(k<=n);
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
}

Index