8.3.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. Koristiti DO WHILE petlju.

Opis programa: Početna vrijednost sume je 0 (s = 0). Izraz za uvačavanje sume je s = s + i * i.

// 08312003;
#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
 int s=0,n;
 cout<<"n: ";
 cin>>n;
 int i=1; 
 do {
    s+=i*i;
    i++;
   } while(i<=n);
 cout<<"Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do n: "<<s<<endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index