8.3.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s = 0). Izraz za uvačavanje sume je s = s + 1/i.

// p08312008;
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
 double s=0,n,k;
 cout<<"k: ";
 cin>>k;
 cout<<"n: ";
 cin>>n;
 int i=k; 
 do {
    s+=(1.0/i);
    i++;
   } while(i<=n);
 cout<<"Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n: "<<s<<endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index