8.3.. Napisati program za ispis sume parnih brojeva od 1 do n

Tekstualni algoritam:

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
  3. i = 2(2 je prvi paran prirodan broj)
  4. formirati novu vrijednost sume(s+=i;)
  5. uvačaj i za 2 (ako krenemo od 2, koja je prvi i najmanji paran prirodan broj, svaki sledeci uvecan za 2 ce biti paran
  6. da li je i > n? Ako nije pređi na korak 4.
  7. ispisati izračunatu vrijednost sume cout<<"Suma: " <<suma<<endl;

Listing programa:

    //ispis sume parnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,suma=0;
	cout<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	int i=2;

	do
	{
		suma+=i;
		i+=2;
	} while(i<=n);
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
}

Index