8.3.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

Listing programa:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int i, s, k, n;

 cout << "Unesite vrijednost za k: "; cin >> k;
 cout << "Unesite vrijednost za n: "; cin >> n;
 s = 0;
 i = k; 

 do
 {
  if (i%10==8)
   s = s + i;
  i++;
 } while (i<=n);
 cout << "Suma brojeva od k do n, cija je cifra jedinica 8 iznosi: " << s << endl;
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index