8.3.. Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Učitavanje brojeva se izvodi sa WHILE petljom a i sabiranje se izvodi unutar WHILE petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

// 08312015;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   double a, s;
   s = 0;
   i=1; 
   do {
      cout<<"Otkucaj "<<" "<<i<<" . broj "<<endl;
      cin>>a;
      s = s + a;
      i++;
     } while (i<=10);
     cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index