8.3.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom i MOD a = 0 (djeljivi sa a bez ostatka).

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i, n, a, p;
 cout << "Unesite vrijednost za n: "; cin >> n;
 cout << "Unesite vrijednost za a: "; cin >> a;
 p = 1;
 i = 1;
 do {
  if (i%a==0)
  {
    p = p * i;
  }
  i++;
 } while (i<=n);
 cout << "Proizvod brojeva od 1 do " << n << ", koji su djeljivi sa " << a << " iznosi: " << p << endl;
 system("PAUSE");
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index