8.3.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4.

Opis rješenja: Provjera cifre jedinica izvodi izdvajanjem cifre jecinica (k % 10 == 4). Zatim u istom logičkom izrazu je i provjera da li je to cifra 4. (k % 10 == 4) (cifra jedinica 4).

Listing programa:

#include <iostream>
 using namespace std;

int main()
 {
 int i, k,n,p = 1;
 cin >> k;
 cin >> n;

 i = k;
 do {
   if(i % 10 == 4)
      p = p * i;
   i++;
 }  while (i < n);
 cout << "Proizvod prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 4 je " << p << endl;
 system("PAUSE");
 return 0;

}

Ispis na ekranu:

Index