8.3.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima.

Opis rješenja:

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (void)
{
	int a, b, br=0, p=1;
	cout << "Proizvod i prebrojavanje prirodnih brojeva od a do b " << endl;
	cout << "Unesi a: "; cin >> a;
	cout << "Unesi b: "; cin >> b;
	do
	{
		p*=a;
		br++; // br = br + 1;
		a++;  // a = a + 1;
	} while (a<=b);
	cout << "Proizvod iznosi: " << p << endl << "Brojeva u intervalu ukupno ima: " << br << endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index