8.3.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08312093//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int i,br;
	br=0;
	i=1;
	do
	{
	  if (i%7!=0)
	     br=br+1;	
	  i++;
	} while (i<=5);
	cout<<"Prebrojanih ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index