8.3.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5.

Listing programa:

//p08313017//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i;
   double s,br,as;   
   s=0;
   br=0;
   i=1;
   do
     {
       s=s+i;
       br=br+1;
     }
    i++;
   } while(i<=5);
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina od 1 do 5 iznosi : "<<

Ispis na ekranu:

Index