Algoritmi i PASCAL,C++ programi - REPEAT - UNTIL, do while petlja

Izabrati zadatak i klikom na linkove Dijagram i PASCAL dobijate željena rješenja. Ekvivalend REPEAT-UNTIL petlje u PASCAL-u je do while petlja u C++-u.
R. br.Zadaci Dijagram toka Program u programskom jeziku PASCAL Program u programskom jeziku C++
1Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Dijagram PASCAL C++
2Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Dijagram PASCAL C++
3Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
4Ispisati prirodne brojeve od k do n. Dijagram PASCAL C++
5Suma prvih 5 prirodnih brojeva. Dijagram PASCAL C++
6Suma prvih n prirodnih brojeva. Dijagram PASCAL C++
7 Suma prirodnih brojeva od k do n.Dijagram PASCAL C++
8Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
9 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
10Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Dijagram PASCAL C++
11 Proizvod prirodnih od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
12Proizvod prirodnih od k do n. Dijagram PASCAL C++
13Prebrojati parne od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
14Prebrojati neparne od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
15Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do n. Dijagram PASCAL C++
16Aritmetička sredina neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dijagram PASCAL C++

Index