Programski jezik C++
Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - riješeni primjeri i zadaci

1 Učitiat i ispisati niz /ARRAY/. C++
2 Učitati članove niza. Ispisati: članove niza koji su veći od slijedećeg člana. C++
3 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa parnim indeksom. C++
4 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa neparnim ideksom. C++
5 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa ideksom koji nije djeljiv sa 4. C++
6 Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa parnom vrijednosti (djeljive sa 2). C++
7 Učitati članove niza. Ispisati članove niza koji nisu djeljive sa 3. C++
8 Učitati članove niza. Ispisati: pozitivne, nule pa negativne članove niza. C++
9 Učitati članove niza. Ispisati susjedne članove niza čija je suma parna. C++
10 Učitati članove niza. Ispisati članove niza u obrnutom redoslijedu. C++
11 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza. C++
12 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu pozitivnih članova niza. C++
13 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza sa parnim indeksom. C++
14 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza sa neparnim indeksom. C++
15 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza čiji je indeks djeljiv sa 3. C++
16 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran). C++
17 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji nisu djeljivi sa 2 (neparan). C++
18 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji nisu djeljivi sa 4. C++
19 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu parnih i neparnih članova niza odvojeno. C++
20 Sabirati članove niza sve dok je suma manja od 241.  C++
21 Izračunati sumu članova niza čija je vrijednost u intervalu [3,9].  C++
22 Izračunati sumu pozitivnih članova niza djeljivih sa 4.  C++
23 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza. C++
24 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza sa parnim indeksom. C++
25 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza sa neparnim indeksom. C++
26 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran). C++
27 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza koji nisu djeljivi sa 4. C++
28 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod pozitivnih članova niza koji su djeljivi sa 3. C++
29 Množiti članove niza sve dok je proizvod manja od 541.  C++
30 Izračunati proizvod članova niza čija je vrijednost u intervalu [3,9].  C++
31 Izračunati proizvod pozitivnih članova niza djeljivih sa 4.  C++
32 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj pozitivnih članova niza. C++
33 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza sa parnim indeksom. C++
34 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza sa neparnim indeksom. C++
35 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza čiji je indeks djeljiv sa 3. C++
36 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran). C++
37 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji nisu djeljivi sa 2 (neparan). C++
38 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji nisu djeljivi sa 4. C++
39 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj parnih i neparnih članova niza odvojeno. C++
40 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj pozitvinih, nula i negativnih članova niza odvojeno. C++
41 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetički sredinu svih članova niza. C++
42 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu članova niza sa parnim indeksom. C++
43 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetički sredinu članova niza sa neparnim indeksom. C++
44 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu pozitivnih članova niza. C++
45 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati članove niza veće od aritmetičke sredine. C++
46 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati članove niza manje od aritmetičke sredine. C++
47 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati broj članova niza većih od aritmetičke sredine. C++
48 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati broj članova niza manjih od aritmetičke sredine. C++
49 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza većih od aritmetičke sredine. C++
50 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza manjih od aritmetičke sredine. C++
51 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati proizvod članova niza većih od aritmetičke sredine. C++
52 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati proizvod članova niza manjih od aritmetičke sredine. C++
53 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza većih od aritmetičke sredine i njihovu sumu. C++
54 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza manjiih od aritmetičke sredine i njihovu sumu. C++
55 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu onih clanova niza koji su većih od aritmeticke sredine svih članova niza. C++
56 Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu onih clanova niza koji su manji od aritmeticke sredine svih članova niza. C++
57 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza manjih od aritmetičke sredine sa neparnim indeksom. C++
58 Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza većih od aritmetičke sredine sa neparnim indeksom. C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index