12.49. Naći djelitelje unesenog broja.

Opis rješenja: Provjera se izvodi do polovine unesenog broja jer nemože biti djelitelj veći od polovine vrijednosti.

Tekstualni algoritam:
     1. učitati broj (n)
     2. za i=1 do n / 2 radi
        ako je n % i == 0  tada ispiši i.

Listing programa:

//p12149000//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Djeljitelj broja"<<endl;
	
	cout<<"Broj: "<<endl;
	cin>>n;
	
	for(i=1; i<=(n/2); i++)	
		if(n % i == 0)		
			cout<<i<<endl;

system("PAUSE");	
}

Ispis na ekranu:

Index