12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati: S= 1! + 2!+ 3!+ ... + n!.

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
  long s=0,fact=1;
    cout<<"Unesi n: ";
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;++i)
  {
    fact*=i;
    s+=fact;
  }
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index