12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i K izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=1!/k+2!/k2+..+N!/KN;

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
    int N,K;
  double s=0;
  long fact=1, st=1;
    cout<<"Unesi N i K: ";
    cin>>N>>K;
  for(int i=1;i<=N;++i)
  {
    st*=K;
    fact*=i;
    s+=fact/(double)st;
  }
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index