12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Listing programa:

//p12500006//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()

{
	int i,n;
	float s,p;
	
	cout<<"Do kog broja"<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	p=1;
	
	for(i=1; i<=(n*3); i++)	{
		p=p*i;			
		if(i % 3 == 0)			
				s=s+p;				
		}
		
	cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
		
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index