12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

//Zadatak 12500032//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;  
   s = 0;
   p = 1;
   
   for (i=1; i<=n; i++){
     p = p * i;		// p *= i;
     s = s + k * p;	// s += k * p;
   }
   cout<<("s = ")<<s<<endl;
   
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index