12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri svakom prolazu kroz FOR petlju se uvećava proizvod za i i koefijcijent p: = p * k * i;

Listing programa:

//Zadatak 12500033//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   s = 0;
   p = 1;
   for (i=1; i<=n; i++)
     {
     p = p * k * i;
     s = s + p;
     }
   cout<<("s = ")<<s<<endl;   
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

II Varijanta
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N,K;
  long fact=1,ks=1;
  long s=0;
    cout<<"Unesi N i K: ";
    cin>>N>>K;
    for(int i=1;i<=N;++i)
  {
    fact*=i;
    ks*=K;  
    s+=fact*ks;
  }

  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index