12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

//Zadatak 12500034//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   s = 0;
   p = 1;
   for (i=1; i<=(3*n); i++){
     p = p * i;
     if (i % 3 == 0)
        s = s + p * k;
     }
   cout<<("s = ")<<s<<endl;
	return 0;
}

Za objašnjenje:

Ispis na ekranu:

Index