12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

//Zadatak 12500035//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   
   s = 0;
   p = 1;
   for (i=1; i<=(2*n); i++){
     p = p * i;
     if (i % 2==0)
         s = s + p * k;
      }
   cout<<("s = ")<<s<<endl;
   
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index