12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja: Za svaku vrijednost promjenjive i se uvačava faktorijel p = p * i;. Samo za brojeve djeljive sa 3 se množi kn sa k kfakt = kfakt * k. Sabirak sume s je samo za brojeve djeljive sa 3 i to je s = s + kfakt * p.

Listing programa:

//12500036//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main(){
   int i,n,k;
   double s,p,kfakt;
   
cout<<"n= "<<endl;
cin>>n;
cout<<"k= "<<endl;
cin>>k;
kfakt=1;
s=0;
p=1;
     for (i=1; i<=(3*n); i++) {
          p=p*i;
          if (i % 3 == 0){
             kfakt=kfakt*k;
             s=s+kfakt*p;
          }
       }
     cout<<"s= "<<s<<endl;
     
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index