12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

//12500045//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i,k;
   double s;
   
cout<<"k= "<<endl;
cin>>k;
s=0;
     for (i=k; i<=(2*k); i++)
       s=s+i;
     cout<<"s= "<<s<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index