12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

//12500046//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i,k;
   double p;
cout<<"k= "<<endl;
cin>>k;
p=1;
       for (i=k; i <= (2*k); i++)
         p=p*i;
cout<<"p= "<<p<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index