12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

  n + 0*m  
  n + 1*m  
  n + 2*m  
  ...  
  n + m*m  
S = S +
n + i*m  

Listing programa:

//12500047//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main ()
{
   int i,n,m;
   double s;
   
cout<<"n= "<<endl;
cin>>n;
cout<<"m= "<<endl;
cin>>m;
s=0;
   for (i=0; i<= m; i++)
		s := s + (n + i * m);
   cout<<"s= "<<s<<endl;
   
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index