12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

  n + 0*m  
  n + 1*m  
  n + 2*m  
  ...  
  n + m*m  
P = P *
n + i*m  

Listing programa:

//12500048//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i,n,m;
   double p;
   
cout<<"n= "<<endl;
cin>>n;
cout<<"m= "<<endl;
cin>>m;
p=1;
   for (i=0; i <= m; i++)
     p := p * (n + i * m);
   cout<<"p= "<<p<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index