8.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=1/2+1/4+1/6+..+1/2n;

Opis rješenja:

Listing programa:

 // 12500056
#include <iostream>    
using namespace std;
int main()
{
  int n;            // deklarisanje n
  double s=0;         // deklarisanje i pocetna vrijednost sume
  cout << "Do broja n = ";   // do broja
  cin >> n;
  for(int i=1; i<=2*n; i++)  // za i = 1 do 2n radi
    if (i%2 == 0)      // broj je paran?
      s+=1/(double)(i);  // broj je paran

  cout << s << endl;      // ispis
  return 0;
}

II varijanta
 // 12500056
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  double s=0;
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N;
  for(int i=2;i<=2*N;i+=2)
  {
    s+=1/(double)(i);
  }
  cout<<s<<endl;
    return 0;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index