12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel. Suma se formira - sabira se samo za djeljive sa 3 (i MOD 3 = 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

//p12500061//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	float s,p;
	
	cout<<"Do kog broja"<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	p=1;
	
	for(i=1; i<=n; i++)
		{
			p=p*i;			
			if(i % 3 == 0)			
				s=s+p;				
		}
		
		cout<<"Suma je: "<<s<<endl;
		
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index