8.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N (S = 1! + 3! + 5! + … + N! ).

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  long fact=1;
  long s=0;	// pocetna vrijednost sume 0 naredbom IF se izvodi izdvajanje neparenih
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N;
  for(int i=1; i < N; i++)
  {
    fact*=i;	  // formiranje faktorijela
    if(i % 2 != 0) // izdvajanje neparnih
      s+=fact;
  }

  cout<<s<<endl;
    return 0;
}


II Varijanta	 
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  long fact=1;
  long s=1;	// prvi član je 1 i to je pocetna vrijednost sume s
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N;
    for(int i=2;i<N;i+=2)
  {
    fact*=i;
    fact*=(i+1);
    s+=fact;
  }

  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index