12.5.01. Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 22 + 42 + 62 + 82 + ... + k2.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 12500064
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i, k;
  long s;
    cout << "Ucitaj k: " ;
    cin>>k;

  s=0;
    for(i=1; i <= k; i++)
    if(i%2 == 0)
      s+=i*i;

  cout << s << endl;
    return 0;
}

II Varijanta
// 12500064
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int k;
  long s;
    cout << "Ucitaj k: " ;
    cin>>k;
  s=0;
  for(int i=2; i <= k;i+=2)
    s+=i*i;

  cout << s << endl;
    return 0;
}

Ucitaj k: 14
560

Ispis na ekranu:

Index