12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Kod prve varijante koristi se varijabla znak za promjenu predznaka (znak := -znak;).

Listing programa:

// 12501032
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int i, n, k;
   double s, p, s1, s2;
   
   cout << ("k = ");
   cin >> k;
   cout << ("n = ");
   cin >> n;

   s1 = 0;
   s2 = 0;
   p = 1;
   for (i=1; i<=n; i++) {
     p = p * i;
     if ((i % 2 < 0)||(i % 2 > 0))
       s1 = s1 + k * p;
     else
      s2 = s2 + k * p;
   }
	 
   s = s1 - s2;
   cout << "s = " << s << endl;
   return 0;
}

II Varijanta
// 12501032
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int i, k, n, znak;
   double s, p;
   
   cout << ("k = ");
   cin >> k;
   cout << ("n = ");
   cin >> n;

   p = 1;		// pocetna vrijednost proizvod
   s = 0;
   znak = 1;

   for (i=1; i<=n; i++) {
     p = p * i;      // p *= i;
     s = s + znak * k * p; // s += znak * k * p;	
     znak = -znak;     // znak *= -1;
   }             // for - kraj petlje

   cout << "s = " << s << endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index