12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

// 12510036
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int i, n, k;
   double s, p, s1, s2;
   
   cout << ("k = ");
   cin >> k;
   cout << ("n = ");
   cin >> n;
   
   s1 = 0;	// pocetna vrijednost negativni sabirci
   s2 = 0;	// pocetna vrijednost pozitivni sabirci
   p = 1;	// pocetna vrijednost proizvod
   
   for(i=1; i <= n; i++){		// pocetak petlje - za i=1 do i <= n radi
     p = p * i;				// p=p*i; nova vrijednost proizvoda
     if(i % 6 == 0)			// djeljivi sa 6 - negativni sabirci
       s1 = s1 + p * k;	// negativni sabirci
     if(i % 6 == 3)     // djeljivi sa 3 ne sa 6 - pozitivni sabirci
       s2 = s2 + p * k;	// pozitivni sabirci
     }            // povratak na početak petlje
		  
   s = s2 - s1;		// razlika suma
   cout << "s = " << s << endl;
   return 0;
}

II Varijanta
// 12510036
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int i, k, n, znak;
   double s, p;
   
   cout << ("k = ");
   cin >> k;
   cout << ("n = ");
   cin >> n;
   
   s = 0;	 // pocetna vrijednost sume
   p = 1;  // pocetna vrijednost proizvod
   znak = 1;
  
   for(i=1; i <= n; ++i) {    // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    p = p * i;         // p=p*i; nova vrijednost proizvoda
    if (i % 3==0){       // djeljivi sa 3
      s = s + znak * k * p;  // nova vrijednost sume
      znak = -znak;      // promjena predznaka
    };             // if
  }                // kraj petlje
		  
   cout << "s = " << s << endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index