12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja: Može se koristiti knan := k; za početnu vrijednost i u ptelji knan := knan * k; II varijanta sadrži uvećanje proizvoda pri svakom prolazu za k: p=p*k*i.

Listing programa:

// 12510321
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int i, n, k;
   double s, p, s1, s2;  // vrijednost faktorijela brzo se uvecava i prelazi opseg predvidjen za cijele brojeve
   
   cout << ("k = ");
   cin >> k;
   cout << ("n = ");
   cin >> n;
   
   s1 = 0;		// pocetna vrijednost sume neparnih - pozitivni
   s2 = 0; 	// pocetna vrijednost sume parnih - negativni
   p = 1;		// pocetna vrijednost proizvod
   
   for(i=1; i<=n; i++){  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
     p = p * k * i;   // proizvod - p *= k*i;
     if (i % 2 == 0)  // djeljivi sa 2 - parnin
       s2 = s2 + p;  // suma parnih - negativni
     else
       s1 = s1 + p;  // suma neparnih - pozitivni
   }           // for - kraj petlje
   	 
   s = s1 - s2;      // razlika suma
   cout << "s = " << s << endl;
   return 0;
}

II Varijanta
// 12510321
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int i, k, n, znak;
   double s, p, knan;  // vrijednost faktorijela brzo se uvecava i prelazi opseg predvidjen za cijele brojeve
   
   cout << ("k = ");
   cin >> k;
   cout << ("n = ");
   cin >> n;
   
   p = 1;		// pocetna vrijednost proizvod
   knan = 1;
   s = 0;
   znak = 1;
   
   for(i=1; i<=n; i++){  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
     p = p * i;     // faktorijel za i
     knan = knan * k;  // racuna k na n za svaki prolaz kroz petlju
     s = s + znak * knan * p; // nova vrijednost sume
     znak = -znak;   // promjena vrijednosti predznaka
   }           // for - kraj petlje

   cout << "s = " << s << endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index