12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

//12510363//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main()
{
   int i,n,k;
   double s,p,znak;
   
cout<<"n= "<<endl;
cin>>n;
cout<<"k= "<<endl;
cin>>k;

znak=1;
p=1;
s=0;
    for (i=1; i<=(2*n); i++) {
     p=p*i;
     if (i % 2 == 0){
       p=p*k;
       s = s +znak*p;
       znak = -znak;
      }       
    }       
    cout<<"s= "<<s<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index