8.1.01. Napisati program za izračunavanje sume niza:
             1 - 1/2  + 1/3 -+  ... -+ 1/n

Listing programa:

// 12173001
// izracunavanje sume niza 1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float znak, s;      // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost sume = 0
  znak = 1;         // predznak
  for(i = 1; i <= n; ++i) { // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    s = s + znak/i;    // uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
    znak = -znak;     // promjena predznaka			
  }
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

II varijanta s += i
// 12173001
// izracunavanje sume niza 1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Suma reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od 1 do n" << endl;  // naslov
  int i, n ;        // deklarisanje varijabli i, n
  float znak, s;      // deklarisanje varijabli

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
	
  s = 0;          // pocetna vrijednost sume = 0
  znak = 1;         // predznak
  for(i = 1; i <= n; ++i) { // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    s += znak/i;     // uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
    znak = -znak;     // promjena predznaka			
  }
			
  cout << "Suma = " << s << endl; // ispis vrijednost s

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index