12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

// p12700032;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;  
   s = 0;
   p = 1;
   i=1;
   while(i<=n)
   {
     p = p * i;		// p *= i;
     s = s + k * p;	// s += k * p;
		 i++;
   }
   cout<<("s = ")<<s<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index