12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=1+1/(1/2) +.1/(1/2 + 1/3) +...+ 1/(1/2+1/3+...+1/n);

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  double raz=0, s=1;
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N;
  int i=2;
  while(i<=N) {
    raz+=1/i;
    s+=1/raz;
		i++;
  }
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index