12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=1/32+1/62+1/92+..+1/(3n)2;

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  double s=0;
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N;
  int i=3;
	while(i<=3*N) {
    s+=1/(double)(i*i);
		i+=3;
  }
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index