12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

Opis rješenja: Sa FOR petljom se dobijaju prirodni brojevi 1-k. IF i MOD 2 <> 0 THEN se koristi iz izdvajanje neparnih.

Listing programa:

// p12700059;
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int k;
  long s=0;
  cout<<"Unesi k: ";
  cin>>k;
  int i=1;
  while(i<=k)
    {
    s+=i*i;
    i+=2;
    }
  cout<<s<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index