12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Kod prve varijante koristi se varijabla znak za promjenu predznaka (znak := -znak;).

Listing programa:

// p12701032;
#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p, s1, s2;
   
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   s1 = 0;	// pocetna vrijednost negativni sabirci
   s2 = 0;	// pocetna vrijednost pozitivni sabirci
   p = 1;	// pocetna vrijednost proizvod
	 
   i=1;  			// pocetna vrijednost kontrolne varijable 
   while (i<=n) { 	// sve dok je i manje od n ponavljaj petlju
     p = p * i;	// p=p*i; nova vrijednost proizvoda
     if ((i % 2 < 0)||(i % 2 > 0))
       s1 = s1 + k * p;	// pozitivni sabirci
     else
       s2 = s2 + k * p;	// negativni sabirci
     i++;   				// slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
   }  // povratak na početak petlje
   s = s1 - s2;		// razlika suma
   cout<<("s = ")<<s<<endl;
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

II Varijanta
	  p = p * i 			// p *= i;
	  s = s + znak * k * p	// s += znak * k * p;	
	  znak = -znak			// znak *= -1;
	  i++;	

Ispis na ekranu:

Index