12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

// p12710362;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i,n,k;
   double s,p,znak;
   
cout<<"n= "<<endl;
cin>>n;
cout<<"k= "<<endl;
cin>>k;
znak=1 || -1;
s=0;
p=1;
i=1; 
    while (i<=(3*n)){
      p=p*i;
      if (i % 3 == 0){
          p=p*k;
          s=s+znak*p;
          znak=-znak;
       }
       i++;       
    }       
    cout<<"s= "<<s<<endl;    
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index