12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Listing programa:

//p12700006//
#include <iostream>
using namespace std;
main()

{
	int i,n;
	float s,p;
	
	cout<<"Do kog broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	p=1;
	i=1;
	do 	
	{
		p=p*i;			
		if(i % 3 == 0)			
			s=s+p;
			i=i+1;
	}while(i <=(3*n));
	cout<<"Suma je "<<s<<endl;
	
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index