12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i K izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=K/12+2*K/32+..+N*K/(2n-1)2;

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
    int N,K;
  double s=0;
    cout<<"Unesi N i K: ";
    cin>>N>>K;
  int i=1;
  do {
    s+=K*i/(double)pow((2*i-1),2);
  		i++;
  } while(i <= N);
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index