12.9. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri svakom prolazu kroz FOR petlju se uvećava proizvod za i i koefijcijent p: = p * k * i;

Listing programa:

// p12700033;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   s = 0;
   p = 1;
   i=1;
   do 
   {
     p = p * k * i;
     s = s + p;
     i++
   }while(i<=n);
   cout<<("s = ")<<s<<endl;   
	return 0;
}

II Varijanta
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int N,K;
  long fact=1,ks=1;
  long s=0;
  cout<<"Unesi N i K: ";
  cin>>N>>K;
  int i=1;
  do 
  {
    fact*=i;
    ks*=K;  
    s+=fact*ks;
    ++i;
  }while(i<=n);
  cout<<s<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index