12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Listing programa:

// p12700035;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p;
   
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   
   s = 0;
   p = 1;
   i=1; 
   do
   {
     p = p * i;
     if (i % 2==0)
         s = s + p * k;
     i++;
   }while (i<=(2*n));
   cout<<("s = ")<<s<<endl;

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index