12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

  n + 0*m  
  n + 1*m  
  n + 2*m  
  ...  
  n + m*m  
S = S +
n + i*m  

Listing programa:

//p12700047//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
	int i,n,m;
	float s;
	
	cout<<"Unesite prvi broj: "<<endl;
	cin>>n;	
	cout<<"Unesite drugi broj: "<<endl;
	cin>>m;	
	s=0;
	i=0;
	do	
	{
		s := s + (n + i * m);
		i=i+1;
	}while(i <= m)
	cout<<"Rezultat: "<<s<<endl;
	
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index