12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=1/2 + 2/3 + 3/4 +...+ n/(n+1);

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  double s=0;
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N;
  int i=1;
  do {
    s+=i/(i+1);
  	 	i++;
  } while(i<=N);
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index