12.2.01.Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati: S=1/3+1/6+1/9+..+1/3n;

Opis rješenja:

Listing programa:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int N;
  double s=0;
    cout<<"Unesi N: ";
    cin>>N>>K;
	int i=3;
  do {
    s+=1/(double)(i);
		i+=3;
  } while(i<=3*N);
  cout<<s<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index